دانشجویان عزیز دانشگاه تهران

برای دریافت اسلایدهای درسی از طریق آدرس زیر اقدام کنید:

https://sites.google.com/site/rdehghan/courses-1/entrepreneurship-principles